.

Innowacyjna usługa wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa

logotyp - DLJM Lab Laboratorium Inteligentnego Budownictwa

W grudniu 2015 r.  roku firma DLJM System zakończyła realizację projektu „Innowacyjna usługa wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa”. W ramach przedsięwzięcia został wybudowany unikalny na skalę europejską budynek pełniący funkcję Laboratorium Inteligentnego Budownictwa, w którym testowane będą urządzenia automatyki budynkowej.

Celem projektu było wdrożenie usługi badania i optymalizacji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa, dzięki czemu te będą sterowały budynkami jeszcze efektywniej. 

 

Idea projektu usługi badawcze przetargi
z placu budowy multimedia media o projekcie


Dyrektor ds. Rozwoju
Laboratorium Automatyki Budynkowej

Paweł Piotrowicz
tel. 517 988 802
p.piotrowicz@dljmsystem.pl

 

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2014 – 31.12.2015
Tablica informacyjna

Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość