.

Dlaczego inteligentny budynek?

W inteligentnym budynku podsystemy funkcjonalne – oświetlenie, HVAC, systemy bezpieczeństwa i systemy zarządzania energią - komunikują się ze sobą za pośrednictwem jednej magistrali. To pozwala na współpracę tych instalacji, integrację ich działania i centralne sterowanie nimi.

  • precyzyjna i wygodna kontrola – system BMS daje możliwość nadzorowania wielu budynków z jednego centrum sterowania. Wizualizacje dają czytelny podgląd stanu technicznego urządzeń, co pozwala na optymalne planowanie konserwacji.

  • pomiar i optymalizacja zużycia energii – system może mierzyć zużycie energii globalnie oraz dla każdego podnajemcy, prognozuje zapotrzebowanie na energię i optymalizuje taryfy.

  • tańsza eksploatacja budynku – efektywnie zużywane media, automatyzacja wielu zadań związanych z zarządzaniem budynkiem oznacza codzienne oszczędności na bieżących wydatkach eksploatacyjnych. To skraca okres amortyzacji.

  • wysoki standard i prestiż inwestycji – najemcy i inwestorzy mają coraz większe oczekiwania co do powierzchni. Certyfikaty takie jak BREEAM czy LEED dają im gwarancję spełniania wymaganych norm energetycznych czy bezpieczeństwa. System BMS pozwala uzyskać parametry niezbędne dla atestów green buildings i monitorować wypełnianie tych norm.

  • większa wartość nieruchomości – inteligentny budynek to prestiż inwestycji i wyższa rentowność w długiej perspektywie;

  • niezawodność i bezpieczeństwo – kontrola budynku przekłada się na większe bezpieczeństwo: użytkowników, mienia i samego budynku; stały monitoring i dobrze prowadzona konserwacja pozwala zarządzać ryzykiem i ograniczać go do minimum,

  • elastyczność aranżacyjna i możliwość przebudowy – nowoczesne systemy zarządzania budynkiem pomagają dostosowywać powierzchnię do bieżących potrzeb użytkowników – wystarczy odpowiednio przeprogramować urządzenia; otwarte protokoły komunikacyjne, na których opiera się systemy BMS dają możliwość rozbudowy i przebudowy jeszcze długo po zakończeniu inwestycji;

Efektywność zarządzania

Wg normy PN-EN 15232 w pomieszczeniach biurowych, wyposażonych w system BMS klasy A, możemy zaoszczędzić do 30% energii cieplnej!

Inteligentne zarządzanie salami wykładowymi przyniesie nawet 50% oszczędności. Więcej »