.

Klaster Inteligentne Budownictwo

DLJM System jest liderem Klastra Inteligentne Budownictwo. Poprzez animację współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu wspieramy rozwój innowacji technologicznych w obszarze nowoczesnego budownictwa.

Klaster stanowi platformę dla realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych, prac badawczo-rozwojowych oraz innych działań związanych z rozwojem szeroko rozumianego inteligentnego budownictwa. Partnerzy współpracują na różnych etapach realizacji przedsięwzięć: przygotowują wspólną ofertę, pozyskują środki finansowe i razem promują swoją działalność.

Do Klastra zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyczynić się do rozwoju inteligentnego budownictwa.

Czym jest dla nas inteligentne budownictwo?

To trend w nowoczesnym budownictwie, który łączy zasady budownictwa zrównoważonego z postulatem tworzenia efektywnej ekonomicznie i produktywnej przestrzeni.

Inteligentne budynki to zatem obiekty, które nie ingerują w środowisko, są zdrowe i zapewniają bezpieczeństwo swoim użytkownikom, a poprzez efektywne zagospodarowanie przestrzeni są oszczędne w eksploatacji i wspierają wydajność personelu.

Niezbędne jest więc odpowiednie projektowanie, stosowanie nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych, ale też rozwiązania elektroniki i informatyki, które umożliwiają integrowanie różnych systemów budynkowych i harmonijne zarządzanie zasobami oraz maksymalizowanie oszczędności w obszarze inwestycji i kosztów operacyjnych.