.

Szkolenie dla pracowników - Zarządzanie Projektami

Szkolenie dla pracowników - Zarządzanie Projektami

20 cze 2016

Nasze mocne nastawienie na rozwój, skłoniło Zarząd do podjęcia decyzji o zrealizowaniu wśród pracowników szkolenia z zakresu zarządzania projektami.

Zarządzanie projektem to nic innego, jak zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów, tych głównych i pośrednich.

Naszym celem było przede wszystkim zdobycie umiejętności z zakresu:

  • Planowania;
  • Harmonogramowania;
  • Realizacji i kontroli zadań;

A także:

  • Budowania i motywacji zespołu projektowego;
  • Właściwej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu.

Życzymy sobie jeszcze więcej takich szkoleń :-)