.

Systemy bezpieczeństwa

System automatyki budynkowej  można integrować z systemami bezpieczeństwa obiektu:

  • alarmowym, 
  • monitoringiem wizyjnym i wideodomofonami (tzw. system CCTVIP),
  • systemem włamania i napadu (SSWiN)
  • systemem przeciwpożarowym;

Współpraca urządzeń  w znacznym stopniu eliminuje  ryzyka związane z czynnikiem ludzkim niezbędnym do ich obsługi. Systemy wymieniają się danymi i w odpowiednio zaprogramowany sposób reagują na wzajemne sygnały.

  • Elektroniczny klucz i uzbrajanie alarmu - wychodząc z domu użytkownik jednym przyciskiem: aktywuje alarm i system CCTVIP, SSWiN, gasi światło, zmniejsza ogrzewanie, zamyka okna, rozwija rolety oraz wyłącza wszystkie zbędne urządzenia gospodarstwa domowego i RTV.
  • Symulacja obecności - w trakcie dłuższego wyjazdu inteligentne instalacje pozwalają na symulowanie obecności mieszkańców. Proces ten polega na wcześniejszym nagraniu zwyczajowych czynności domowników np. włączania telewizora o określonej godzinie, zasłaniania zasłon czy włączania światła, a następnie odtwarzanie ich, co skutecznie potrafi zmylić potencjalnego włamywacza;
  • W stałym kontakcie - jeśli podczas nieobecności w domu pojawia się usterka lub problem, właściciel jest o tym natychmiast informowany, np. przez wiadomość SMS lub e-mail. Informacje te są również magazynowane w bazie danych, dzięki czemu po powrocie do domu można sprawdzić, co działo się pod naszą nieobecność.
  • Kontrola na odległość -  integracja systemu z monitoringiem pozwala w prosty sposób podglądać obraz z kamer na wyświetlaczu LCD, czy sterować jego pracą za pomocą panelu dotykowego. Podgląd sytuacji można mieć zarówno na domowym panelu sterującym, jak i na odległość – na telefonie czy komputerze.
  • Bezpieczne napięcie - przyciski i włączniki pracują w obwodach bezpiecznego napięcia, przez co można uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem. Włącznik można zamieścić nawet przy kabinie prysznicowej.
Zobacz także: