.

Wdrożenie strategii eksportowej firmy DLJM System na rynek rosyjski

Od września 2014 roku DLJM System realizuje projekt „Wdrożenie strategii eksportowej firmy DLJM System na rynek rosyjski”, który otrzymał wsparcie z PO Innowacyjna Gospodarka w ramach działania  6.1 Paszport do eksportu.

Firma w ciągu dwóch lat będzie budowała swoją pozycję na rynkach wschodnich, zwłaszcza w Rosji.

Korzystna koniunktura panująca u naszych wschodnich sąsiadów: wielkość i chłonność rynku, siła sektora budowlanego, który obok sektora paliwowo-gazowego jest  siłą napędową rosyjskiej gospodarki oraz potencjał związany ze słabym stanem zasobów mieszkaniowych – to powody, dla których firma wybrała ten kierunek rozwoju.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu DLJM System będzie mogło opracować profesjonalną ofertę dostosowaną do specyfiki rynku eksportowego i zaprezentować ją odbiorcom rosyjskim w trakcie międzynarodowych imprez wystawienniczych.

Okres realizacji projektu: 1.01.2014 – 31.12.2015

 

Aktualne przetargi
 

Zakończone przetargi
 

Tablica informacyjna

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Kokosza
tel. 12 432 00 78
i.kokosza@dljmsystem.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość