.

Powołanie Fundacji "Forum Klastrów Małopolski"

Członkowie Fundacji "Forum Klastrów Małopolski"

Powołanie Fundacji "Forum Klastrów Małopolski"

03 cze 2016

Wczoraj (2 czerwca) mieliśmy przyjemność gościć w naszym Laboratorium Automatyki Budynkowej członków Forum Klastrów Małopolski. Nasza firma reprezentuje Klaster Inteligentnego Budownictwa, jako jeden z kilku małopolskich klastrów działający aktywnie w kształtowaniu regionalnej polityki.

Spotkanie mało na celu powołanie Fundacji „Forum Klastrów Małoposki”, która sformalizuje pracę działającej od dwóch lat sieci współpracy o nazwie Forum Klastrów Małopolski. Forum zamierza reprezentować członków Fundacji, ale jest otwarte na wszystkie klastry działające i pragnące działać w naszym regionie.

 Główne cele działania Fundacji to:

1.Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.

2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.

3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking, certyfikację i promowanie dobrych praktyk.

4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.

 

Życzymy powodzenia i samych sukcesów na koncie Fundacji! 

Członkowie Fundacji "Forum Klastrów Małopolski"
Spotkanie grupy Forum Klastrów Małopolskich
Rozmowy w kuluarach
Rozmowy w kuluarach
Wywiad dla radia Kraków
Podpisanie porozumienia przez członków Forum Klastrów Małopolskich
Podpisanie porozumienia przez członków Forum Klastrów Małopolskich
Podpisanie porozumienia przez członków Forum Klastrów Małopolskich