.

Usługi i baza badawcza

Projekty i prototypy

 • R&D - projektowanie i produkcja na zlecenie (projektowanie układów elektronicznych,
 • prototypy układów i modułów elektronicznych, sensorów, aktorów i sterowników)
 • pisanie modułów programowych, selektów bazodanowych i softwaru mobilnego
 • przygotowywanie i testowanie algorytmów

W pracy wykorzystujemy: Automat CNC – PROTOMAT LPKF S104, Stację lutowniczą BGA Jovy RE 7550 z piecem i dyspenserem, Drukarkę 3D Projet 3510

 

Kompleksowe testy z wykorzystaniem infrastruktury DLJM Lab

 • testy systemów automatyki budowlanej w realnych warunkach
 • testy instalacji (solary, pompy ciepła, fotowoltaika, turbiny wiatrowe)
 • badanie zachowania elektroniki przy różnych temperaturach i zmiennej wilgotności (Komora klimatyczna KBK-200W wersja B)
 • badanie zgodności układów elektronicznych z normami (bezpieczeństwo, promieniowanie) za pośrednictwem Komory bezodbiciowej do badań EMC
   

Prace badawcze i naukowe

 • własne projekty  (automatyka, telemetria)
 • prace badawcze zlecone przez firmy i instytucje zewnętrzne
   

Współpraca i rozwój

 • prace naukowe we współpracy z uczelniami wyższymi (granty, projekty)
 • działalność dydaktyczna
 • szkolenia, konferencje
   

Smart metering

 • operacje na BigData
 • private cloud i public cloud
 • wykorzystanie zaawansowanych systemów eksperckich BI do managerskich analiz i raportów
 • akwizycja danych z rozległych sieci obiektów na nieograniczonym terytorium
   

 

Wykorzystywana przez DLJM myśl techniczna i elementy elektroniczne są na najwyższym poziomie. Smart Metering jako usługa oferowana przez DLJM, to już nie tylko samo zbieranie danych, ale ich analiza z wykorzystaniem Business Intelligence, powiadamianie o stanach alarmowych, predykcja stanów awaryjnych oraz prognozy zużycia mediów.

Integracja danych wygenerowanych przez systemy DLJM z ERP i CRM klienta pozwalają stworzyć  Private Matrix of Big Data - prywatną chmurę danych o wielkim potencjale biznesowym. Wiedza z niej wypływająca umożliwia podejmowanie decyzji managerom na nieosiągalnym dotychczas poziomie jakościowym.

Unikatowe przedsięwzięcie, jakim jest Laboratorium DLJM Lab odegra kluczową rolę w rozwijaniu istniejących i w kreowaniu nowych rozwiązań sztucznej inteligencji dla zarządzania budynkami.
 

Baza badawcza
 

Budynek DLJM Lab zapewnia unikalną na skalę światową bazę badawczą i doświadczalną.
W jej skład wchodzą:

System rzeczywistych obiektów budowlanych przeznaczonych do obserwacji i badań eksperymentalnych
Każdy z obiektów jest wyposażony w wielostrefowy system pomiaru temperatury i wilgotności. Automatyka zarządzająca obiektami została oparta o sterowniki klasy PLC, co pozwala na w pełni dowolne kształtowanie sterowania i realizację każdych badań opartych o bogatą infrastrukturę doświadczalną. W budynku przewidziano następujące obiekty budowlane:

 • Mieszkanie składające się z pokoju, sypialni, kuchni, łazienki i korytarza
 • Funkcjonalny pokój hotelowy z łazienką
 • Funkcjonalny pokój hotelowy bez łazienki
 • Sala audytoryjna
 • Pokój konferencyjny
 • Sala kinowa
 • Przestrzeń biurowa typu „open space”
 • Przestrzeń magazynowa
 • Przestrzeń parkingowa
  W sali wykładowej zostaną usytuowane stanowiska szkoleniowe wyposażone w zestawy narzędzi do przygotowywania hardware’u do sterowników oraz programowania i testowania urządzeń.
   

System nadzoru wizyjnego oparty o kamery IP wysokiej rozdzielczości z automatycznym archiwizowaniem danych wizyjnych i pracą wielostrumieniową
System będzie się składał z kamer megapikselowych dających obraz panoramiczny i kamer wielomegapikselowych umieszczonych w miejscach identyfikacji twarzy. Ponadto w wybranych pomieszczeniach zostanie umieszczony system nadzoru termowizyjnego. Całość danych z systemu nadzoru wizyjnego będzie zapisywana na serwerach w sposób umożliwiający dowolną dalszą obróbkę.

System pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
System oprócz źródeł obejmuje w pełni sterowalne magazyny energii. Całość oparto na sterownikach klasy PLC, co skutkuje możliwością zaimplementowania dowolnych algorytmów sterujących. W skład systemu wchodzą:

 • Pompa ciepła rewersyjna sprzężona z pionowym wymiennikiem gruntowym
 • Pompa ciepła rewersyjna z wymiennikiem powietrznym
 • Gruntowy wymiennik powietrzny
 • Dwa generatory wiatrowe z pionową osią obrotu
 • System paneli fotowoltaicznych nieruchomych
 • System paneli fotowoltaicznych ruchomych zamontowanych w żaluzjach
 • System kolektorów słonecznych
  Przeprowadzana jest optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej z lokalnych źródeł (generatory wiatrowe i panele fotowoltaiczne) z uwzględnieniem charakterystyki źródeł oraz warunków wytwarzania energii.
   

System sterowania i monitorowania zużycia energii i mediów
System monitoruje zużycie energii elektrycznej dla wybranych i opomiarowanych technologii oraz rejestruje profile elektryczne w różnych trybach pracy. Tworzy algorytmy oszczędzania i optymalizacji zużycia mediów.

System sterowania warunkami środowiskowymi

 

Osoba do kontaktu:

Dyrektor ds. Rozwoju
Laboratorium Automatyki Budynkowej

Paweł Piotrowicz
tel. +48 517 988 802
p.piotrowicz(at)dljmsystem.pl

 

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość