.

Laboratorium

Idea projektu DLJM Lab

Przetargi w DLJM Lab
z placu budowy DLJM Lab Multimedia media o projekcie DLJM Lab

 

Dyrektor ds. Rozwoju
Laboratorium Automatyki Budynkowej
Paweł Piotrowicz
tel. +48 517 988 802
p.piotrowicz(at)dljmsystem.pl

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2014 – 31.12.2015
Tablica informacyjna

Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość