.

Automatyka budynkowa dla przemysłu

W przemyśle o rentowności procesu świadczy jego efektywność. Potężne obiekty produkcyjne czy magazynowe to źródło istotnych kosztów pozaprodukcyjnych. Automatyka budynkowa pozwala efektywnie sterować instalacjami budynkowymi, tak by zachować optymalne warunki pracy i składowania, a przy tym znacząco obniżyć wydatki eksploatacyjne.

Wykonujemy systemy BMS i automatyki budynkowej dla:

 • zakładów produkcyjnych
 • centrów logistycznych
 • systemów dystrybucji mediów (woda, ciepło);

Zyski z automatyki budynkowej

 • Oszczędzanie energii wykorzystywanej na procesy pozaprodukcyjne,
 • Zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy,
 • Zapewnienie reżimu składowania surowców, komponentów, półproduktów i produktów gotowych;
 • Ochrona mienia;

Zakres usług

 • BMS i integracja systemów
 • Automatyka budynkowa
 • Integracja z lokalną siecią teleinformatyczną
 • Instalacje słaboprądowe, Integracja z ppoż.
Zobacz także

Automatyka przemysłowa